สินค้าอื่นๆ

        สาย CONNECTING WIRE ขนาดทองแดง Ø 0.50 mm.