ตัวแทนจำหน่ายแอมโมเนียม ไนเตรท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมทั่วไป และรับจัดทำใบอนุญาตสั่ง นำเข้ามาและมีซึ่งยุทธภัณฑ์

สินค้า

จำหน่าย แอมโมเนียมไนเตรท

อ่านเพิ่มเติม
 

บทความ

 
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐